Orddeling av collidente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collidente? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-li-den-te

Siste orddelinger av dette språket