Orddeling av collideva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collideva? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-li-de-va

Siste orddelinger av dette språket