Orddeling av collimando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collimando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-li-man-do

Siste orddelinger av dette språket