Orddeling av collimatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collimatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-li-ma-to-re

Siste orddelinger av dette språket