Orddeling av collina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-li-na

Siste orddelinger av dette språket