Orddeling av collinare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collinare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-li-na-re

Siste orddelinger av dette språket