Orddeling av collino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-li-no

Siste orddelinger av dette språket