Orddeling av colliso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colliso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-li-so

Siste orddelinger av dette språket