Orddeling av collodio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collodio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-lo-dio

Siste orddelinger av dette språket