Orddeling av colloquialismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colloquialismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-lo-quia-li-smo

Siste orddelinger av dette språket