Orddeling av colloquialmente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colloquialmente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-lo-quial-men-te

Siste orddelinger av dette språket