Orddeling av colloquiando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colloquiando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lo-quian-do

Siste orddelinger av dette språket