Orddeling av colloquiare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colloquiare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lo-quia-re

Siste orddelinger av dette språket