Orddeling av collottola

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collottola? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lot-to-la

Siste orddelinger av dette språket