Orddeling av colludessimo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colludessimo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-lu-des-si-mo

Siste orddelinger av dette språket