Orddeling av collutorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collutorio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lu-to-rio

Siste orddelinger av dette språket