Orddeling av cologaritmo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cologaritmo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-ga-rit-mo

Siste orddelinger av dette språket