Orddeling av colombaia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colombaia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lom-ba-ia

Siste orddelinger av dette språket