Orddeling av colombario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colombario? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lom-ba-rio

Siste orddelinger av dette språket