Orddeling av colombina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colombina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lom-bi-na

Siste orddelinger av dette språket