Orddeling av colombo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colombo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lom-bo

Siste orddelinger av dette språket