Orddeling av colometria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colometria? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lo-me-tria

Siste orddelinger av dette språket