Orddeling av colonialismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonialismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-nia-li-smo

Siste orddelinger av dette språket