Orddeling av colonialista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonialista? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-nia-li-sta

Siste orddelinger av dette språket