Orddeling av colonizzare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonizzare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-niz-za-re

Siste orddelinger av dette språket