Orddeling av colonizzatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonizzatore? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-lo-niz-za-to-re

Siste orddelinger av dette språket