Orddeling av colonizzatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonizzatrice? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-lo-niz-za-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket