Orddeling av colonna

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonna? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lon-na

Siste orddelinger av dette språket