Orddeling av colonnare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonnare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lon-na-re

Siste orddelinger av dette språket