Orddeling av colonnato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonnato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lon-na-to

Siste orddelinger av dette språket