Orddeling av colonnetta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonnetta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lon-net-ta

Siste orddelinger av dette språket