Orddeling av colonnina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colonnina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lon-ni-na

Siste orddelinger av dette språket