Orddeling av colono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colono? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lo-no

Siste orddelinger av dette språket