Orddeling av coloritura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coloritura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-ri-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket