Orddeling av colossale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colossale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-los-sa-le

Siste orddelinger av dette språket