Orddeling av colostro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colostro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lo-stro

Siste orddelinger av dette språket