Orddeling av colpendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colpendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-pen-do

Siste orddelinger av dette språket