Orddeling av colpettino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colpettino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-pet-ti-no

Siste orddelinger av dette språket