Orddeling av colpetto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colpetto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-pet-to

Siste orddelinger av dette språket