Orddeling av colpire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colpire? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-pi-re

Siste orddelinger av dette språket