Orddeling av colposo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colposo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-po-so

Siste orddelinger av dette språket