Orddeling av coltellaccio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coltellaccio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-tel-lac-cio

Siste orddelinger av dette språket