Orddeling av coltelletto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coltelletto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-tel-let-to

Siste orddelinger av dette språket