Orddeling av coltrone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coltrone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-tro-ne

Siste orddelinger av dette språket