Orddeling av colubrina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colubrina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lu-bri-na

Siste orddelinger av dette språket