Orddeling av colubro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colubro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lu-bro

Siste orddelinger av dette språket