Orddeling av coluro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coluro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lu-ro

Siste orddelinger av dette språket