Orddeling av colza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colza? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

col-za

Siste orddelinger av dette språket