Orddeling av com'eravamo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet com'eravamo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com'e-ra-va-mo

Siste orddelinger av dette språket