Orddeling av com'ero

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet com'ero? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

com'e-ro

Siste orddelinger av dette språket